ala-babat

sif. və zərf dan. Nə yaxşı, nə pis; orta, babat, birtəhər. Ala-babat palto. Çəpəri ala-babat düzəltmək. // Başdansovma. Ala-babat iş. – <Tapdıq> şəkilləri də ala-babat çəkib qurtardı. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ala-yarım(çıq) — sif. və zərf Yarımçıq, natamam, ala babat, qeyri kamil. Qabı alayarımçıq doldurmaq. – Vanyuşa onları dinləyə dinləyə Azərbaycan dilini alayarımçıq öyrənmişdi. A. Ş.. Qaraca qız özünə gəlib, yol uzunu başına gələn əhvalatı ala yarımçıq nağıl etdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-qolay — z. Ala babat, yüngülvari, azca. Bu ala öküzə bir tay tapsaydıq, . . işimiz bir ala qolay babatlaşardı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-babatlıq — is. Ala babat şeyin halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmanətən — ə. 1) əmanət yolu ilə, əmanət olaraq; 2) girov olaraq; girov; 3) inanaraq; 4) ala babat, başdansovdu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəndləmək — f. 1. Başdansovma tikmək, kök atmaq, kökləmək. Vaxt çatmamışdı ki, <nənəm donumun> düymələrini qoysun, odur ki, donu əynimə geydirib, yaxasını sapla bəndlədi. H. S.. 2. Ala babat, yarımçıq, yüngülcə bağlamaq; bənd etmək, ilişdirmək. 3. dan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkmək — f. 1. Bir şeyi tutub özünə və ya başqa bir tərəfə dartmaq. İpi çəkmək. 2. Özünə tərəf çəkərək açmaq. Yazı stolunun yeşiyini çəkmək. Kamodun gözünü çəkmək. – Sədr stolun siyirməsini çəkib, böyük bir yazılı vərəq çıxartdı. M. İ.. 3. Bir şeyi başqa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • donquldanmaq — f. 1. Narazı halda özözünə, yavaşcadan anlaşılmaz sözlər danışmaq; deyinmək, narazılıq izhar etmək. . . O arvaddan həzər etmək ki, sübhdən axşamacan dodağının altında həmişə donquldana. N. V.. Allahqulu donquldana donquldana z. qapıdan çıxdı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • babatlaşmaq — f. 1. Babat olmaq, bir qədər yaxşılaşmaq, bir qədər düzəlmək. <Alo:> Bircə bu ala öküzə bir tay tapsaydıq, . . işimiz onda bir ala qolay babatlaşardı. S. R.. 2. Yaxşılaşmaq, sağalmaq, aynımaq. Xəstə iki gündür ki, babatlaşıbdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.